měna: czk
Kategorie
http://www.homecredit.cz/file/cms/cs/pro_partnery/013728_banner-120x600.gif

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

                          OBCHOD JE MOMENTÁLNĚ MIMO PROVOZ 

 

                                               ZBOŽÍ NELZE OBJEDNAT !

 

 

 


Obchodní podmínky


________________________________________

Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://trend-x.eu
a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím. 
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. 
________________________________________

Kupní smlouva


objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího).
Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.Objednávka a uzavření kupní smlouvy


1. Veškeré podané objednávky jsou závazné.
2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem podepsaných údajů a náležitostí.
3. V případě nákupu zboží kde je možná volba materiálu, rozměru, barev či jiná specifika, je nutné toto vypsat do poznámky v objednávce
4. V případě odlišnosti skutečné ceny dopravy od ceny v elektronické objednávce budete o této skutečnosti informování v potvrzení objednávky. 
5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
7. Vyplněním závazné objednávky a registračního formuláře kupující dává prodávajícímu souhlas s obchodními podmínkami a souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
8.V případě požadavků zákazníka na vytvoření jakýchkoliv otvorů nebo jiné úpravy objednané na žádost zákzaníka, se stává objednávka objednávkou zakázkovou.
Platba, expediční lhůty a dodací podmínky 


Zboží je zasíláno službou TOPTRANS (mimořádně na požádání českou poštou, pokud to vlastnosti zásilky dovolí ). V případě  nábytku, sprchových koutů, van a podobného specifického zboží, které je velmi náchylné na poškození při přepravě lze toto zboží zasílat výhradně logistickou službou přímo od dodavatele. Jelikož ale logistiky velkoobchodních dodavatelů nenabízíjí možnost přebrání finanční částky u zákazníka, nelze z tohoto důvodu platit takto zaslané zboží dobírkou.


Možnosti úhrady tohoto typu zboží předem jsou uvedeny v informacích o platebních možnostech / viz sekce níže / 

Pokud u zboží není zapsána  DOPRAVA ZDARMA,  dopravné a balné hradí příjemce.  


Jak je zboží možné uhradit:

dobírkou – plnou dobírkou v hotovosti při předání objednaného zboží, částku předáte dopravci-řidiči, ten Vám vydá stvrzenku o zaplacení (faktura-daňový doklad je přibalen v zásilce)
V případech kdy je cena zboží již částečně uhrazena zálohovou fakturou, dobírkou lze uhradit doplatek.

• předem (bankovním převodem na základě faktury na náš účet)

V případě, že Vámi objednané zboží přesahuje částku 5000 ,- vyhrazuje si provozovatel právo na zaplacení zálohové platby ve výši 50 % ceny objednávky


V případě, že Vámi objednané zboží je zákázková objednávka, vyhrazuje si provozovatel právo na zaplacení zálohové platby ve výši 70 %.

Termín dodání který je uveden u zboží začíná běžet přijetím platby na náš účet. O přijetí platby Vás emailem informujeme. Doplatek lze hradit formou dobírky, nebo převodem na náš účet před odesláním zásilky.


Pokud je zboží skladem je obvyklá dodací lhůta u tohoto druhu zboží do 3  pracovních dnů, v ostatních případech jej obdržíte dle termínů našich dodavatelů uvedených u popisu zboží.

V případě, že by měla být dodací lhůta delší, budeme Vás o tom informovat.
Pokud potřebujete ještě před podáním objednávky vědět přesný termín dodání konkrétního zboží, ověřte si ho, prosím emailem nebo telefonicky.
Z důvodu změn ceníků jednotlivých výrobců si vyžadujeme právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že výrobce změní cenu – dojde tak k navýšení ceny oproti námi nabízené ceny u zákazníkem vybraného zboží – a z naší strany nestihneme na tuto změnu včas zareagovat (včas nebo vůbec neoznámená změna ceníku výrobcem, ap.). Zákazník bude o změně ceny informován a bude mu nabídnuta cena individuální či odstoupení od kupní smlouvy. Veškeré ceny jsou uvedeny v českých korunách (Kč) včetně DPH. 

DOPRAVA 

Dopravu zajišťujeme po celém území ČR přepravní službou TOPTRANS , případně vlastním autem a to dle charakteru a množství objednaného zboží. 

V případě individuální dopravy za smluvní cenu našim vozidlem není zajištěn odnos zboží z auta do domu. Pouze případná výpomoc osobě která bude zboží přebírat.

V základní ceně dopravy logistickou službou není zajištěno stěhování zboží, nebo vynášení do pater.  
Řidič přepravní služby pomáhá se složením za první uzamykatelné dveře. 


Při vlastním odesláním zboží přepravní službou Vám bude zaslán e-mail s informací, že zboží Vám bude následující pracovní den doručeno. Pokud  zákazník zboží nepřevezme ani po opakovaných pokusech, může mu být účtováno dopravné za zpáteční dopravu zásilky. 
V případě potřeby bližších informací nás kontaktujte.

 Ceník dopravy TOPTRANS

Granitové dřezy a umyvadla větší než 80 cm:  
vzhledem k  materiálu ( a předešlým zkušenostem s jinými logistickými službami ) jsou zasílané výhradně službou Toptrans

 

V případě objednání více položek s dopravným TOPTRANS  je po odeslání Vaší objednávky cena přepočítána dle váhy, dle rozměrů zásilky a vzdálenosti. Výchozí místo zásilky se kalkuluje z Prahy.
V případě že se konečná cena za dopravu odlišuje od částky která se automaticky zadala v objednávce, bude Vám emailem zaslána informace o změně částky za dopravu s vyčkáním na Vaše odsouhlasení . 


Orientační dopravné Toptrans do 100 km viz níže
Přesnější info o cenách dopravy Toptrans pro větší vzdálenost Vám na požádání zašleme emailem. Cena se řídí  dle adresy místa dodání. 
/ Výchozí místo odeslání zásilky je vždy z Prahy./


Do    29 Kg   470 Kč

        
        49 Kg   595 Kč
        75 Kg   699 Kč
       100 Kg  895 Kč

Poplatek za dobírku Toptrans :  120 ,- KčCeny zboží


Ceny v tomto internetovém obchodě jsou vždy uváděny včetně 21 % DPH  

Z důvodu změn ceníků jednotlivých výrobců si vyžadujeme právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že výrobce změní cenu – dojde tak k navýšení ceny oproti námi nabízené ceny u zákazníkem vybraného zboží – a z naší strany nestihneme na tuto změnu včas zareagovat (včas nebo vůbec neoznámená změna ceníku výrobcem, ap.). Zákazník bude v takovém případě  vždy o změně ceny informován a bude mu nabídnuta cena individuální či odstoupení od kupní smlouvy.

 

Odstoupení od smlouvy při uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku ze strany kupujícího
Jako kupující máte právo odstoupit od smlouvy kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu (za předpokladu, že se nejedná o objednávku zakázkovou, výrobu na zakázku, nebo věc upravenou podle přání kupujícího ). V souladu s § 53, odst. 7 Občanského zákoníku má dále kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.


Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu doručen písemný projev vůle o odstoupení od smlouvy.


Nejlépe tedy odešlete email (na info@trend-x.eu) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet.č….., Datum a podpis 
Po uplatnění oprávněného nároku na odstoupení od kupní smlouvy, je nutné zboží vrátit v originálním balení, nepoškozené s originálním dokladem o koupi, se záručním listem a s poskytnutým návodem na použití. Spotřebitel je povinen doručit zboží prodávajícímu na své náklady, na adresu Dana Klossová Trend-x Sportovní 3206, 27601 Mělník . Po splnění těchto podmínek bude spotřebiteli vrácena kupní cena zboží. 
   
Zboží v žádném případě neposílejte na dobírku !

 Výměna zboží nebo jeho vrácení je možné pouze v případě navrácení nepoužitého zboží, v původním stavu a neporušeném obalu. Kompletní včetně příslušenství, návodu a nepoškozené. Za vyzkoušení zboží nelze považovat jeho použití za účelem získání majetkového prospěchu zákazníka, nebo v případě, že takové vyzkoušení zanechá na zboží viditelné stopy používání, které znemožní jeho další prodej jako nového zboží. Součástí vrácení zboží musí být originální doklad o koupi.
  Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno – tedy došlo k bezdůvodnému obohacení, případně byla způsobena škoda), je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vrácenou kupní cenu, která je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.

Zboží vyzvednuté osobně, nebo objednané / fakturované (zakoupené) na podnikatelský subjekt nelze na základě uplatňování výše uvedeného zákona vrátit.


Při osobním převzetí Vám nabízíme možnost prohlédnutí a vyzkoušení zboží. 
Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet.
Dodavatel má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takové zásilky vracíme na adresu odesílatele.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. 


Spotřebitel nemůže odstoupit od uzavřené kupní smlouvy podle odstavce 7. novely Občanského zákoníku č. 367/2000 v případech, kdy šlo o:

c) dodávku zboží upraveného, či specifikovaného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu ( rozměrové úpravy, vytvoření otvorů dle přání zákazníka apod. ) jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; 
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal".


Práva a povinnosti kupujícího


1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn dle ceníku dopravy a při potvrzení objednávky. 

Postup při převzetí zboží 


Při převzetí zásilky vždy ještě za přítomnosti přepravce-řidiče se přesvědčte, že obal zásilky není poškozený (výrazně promáčknutý, roztrhaný, rozmočený, zásadně porušena balící páska). Pokud tomu tak je, ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky a zásilku nepřebírejte. Spotřebiteli se doporučuje v případě dodání poškozené zásilky nebo v případě porušení jejího originálního balení tuto skutečnost uvést do dokladu o převzetí a neprodleně informovat prodávajícího. Minimálně tak předejde případným komplikacím s následnou reklamací zásilky zboží, které není v souladu s kupní smlouvou.
Napište pak na náš email z jakých důvodů jste zásilku nepřevzali.
Co nejdříve se s Vámi spojíme.
Pokud jste převzali neporušený balík, je nutné prohlédnout obsah zásilky neprodleně po převzetí.
O případných závadách a nedostatcích nás informujte telefonicky nebo písemnou cestou neprodleně po zjištění závad. 
Toto se vztahuje i na neúplnost dodávky a nesrovnalosti v počtu dodaného zboží. Při reklamaci dodávky je nutné se zbožím předložit kopii dokladu o zaplacení.

Rozpor s kupní smlouvou


Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad., Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Reklamační řád 


Způsob uplatnění a vyřízení reklamace
Zaručujeme Vám, že v našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jako ve všech maloobchodních prodejnách a které jsou v souladu s platnými právními předpisy. Na zboží objednané a zakoupené na www.trend-x.eu poskytujeme záruku v délce minimálně 24 měsíců od převzetí zboží.
Reklamace lze uplatňovat písemnou formou na adresu Trend-x, nebo emailem na adresu info@trend-x.eu. 
Pro bližší informace, týkající se případných reklamací nás můžete kontaktovat na tel. čísle: 704 087203 nebo emailem: info@trend-x.eu.

Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, má zákazník právo toto reklamovat. Reklamace bude přijata pouze v případě uplatnění v záruční době, spolu s platným dokladem o koupi výrobku. Trend-x.eu je povinen oprávněnou reklamaci prošetřit popřípadě zboží opravit či vyměnit v zákonné lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo na výměnu nebo odstoupení od smlouvy.
V případě vrácení částky za zboží, bude příslušná částka vrácena na účet kupujícího po obdržení podepsaného dobropisu, který Vám bude zaslán ve dvou vyhotoveních.


Záruční list, záruční lhůty a reklamační řád


Pokud není záruční list součástí dodaného zboží, je záruční lhůta daná daňovým dokladem nebo je zákonná. Daňový doklad bude zaslán po převzetí zboží nejpozději do 14-ti dnů, pokud nebyl součástí dodaného zboží. V případě, že máte nepotvrzený záruční list z naší strany, zašlete nám jej k potvrzení.

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je však 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce. 
Kupující je v případě reklamace povinen písemně (e-mailem) informovat prodávajícího. 
V takovém oznámení prosíme co nejpodrobněji popsat důvod reklamace. My Vás pak do pěti pracovních dnů budeme informovat o dalším postupu ve vyřizování reklamace. V ostatním se reklamace řídí platnými zákony.

Práva a povinnosti vyplývající ze záruky


1. Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího předložením originálu či kopie vydaného prodejního dokladu.

2. Prodávající neodpovídá za vady, které vzniknou nešetrným zacházením nebo násilným mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího.
3. Prodávající neručí za škody na zboží vzniklé během přepravy zpět k němu, proto je kupující povinen zboží řádně zabalit a pojistit. V případě, že zboží bude poškozeno přepravou, prodejce za takovou škodu neručí.

• jde-li o vadu odstranitelnou, kupující má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
• jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
• jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
• Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu, který je třeba ochránit, aby nedošlo k jeho poškození přepravou, nebo znečištění, nejlépe zboží opatřit dalším přebalem. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem.
• Reklamace mechanického poškození zboží dopravou musí být uplatněna bezprostředně při přebírání zboží u dopravce, který se zákazníkem sepíše škodní nebo reklamační protokol. Viditelně poškozené zboží důrazně doporučujeme od přepravce nepřebírat.
• Na reklamace mechanického poškození zboží a nekompletnosti balení, které zákazník uplatní se zpožděním, nelze brát zřetel. 
Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace a splnění podmínek pro reklamaci, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
Byla-li snížena hodnota zboží ( kromě reklamované skutečnosti, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno neodborným zacházením), je kupující povinen v případě navrácení částky za reklamované zboží, chybějící hodnotu nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: 


• Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.  
• Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem). 
• Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.  
• Zboží u kterého je vyžadována odborná instalace firmou, je kupující povinen tuto odbornou instalaci zajistit. V případě, že tak neučiní, nebude reklamace uznána.  
• Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího. 
• Poškození způsobené nehodou, nesprávným použitím výrobku , opotřebením a mechanickým poškozením  
• Používáním nesprávným způsobem neslučitelným s návodem k použití, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v ČR
• Vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva, na vady způsobené opotřebením, atmosférickými nebo chemickými vlivy
• Zboží dodané prodávajícímu v nekompletním stavu, poškozené nevhodným užíváním nebo zdeformované. 

V případě neoprávněné reklamace hradí spotřebitel práci servisního technika. Zboží je kupujícímu zpět zasláno buď na dobírku nebo po zaplacení faktury.  
Po uplynutí 24 měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.
Prodávající má právo měnit popisné specifikace bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.
Prodávající se zavazuje řádně informovat kupujícího o vlastnostech a parametrech prodávaných výrobků v rámci jeho možností, nemůže však odpovídat za případné chyby ve specifikaci výrobku nebo za vyobrazení zboží na obrázku, který má pouze ilustrativní charakter, neboť i výrobce zboží si vyhrazuje právo měnit užitné vlastnosti zboží v průběhu výroby bez předchozího upozornění .

Ochrana osobních dat
Provozovatel internetového obchodu neposkytne Vaše osobní údaje v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita jen při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.
Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednávek a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby, učiněnou bankovním převodem.
Pokud se rozhodnete a budete chtít zrušit Vaši registraci (odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů), stačí když nám napíšete na email: info@trend-x.eu. Vaše registrace bude zrušena. O vymazání emailu budete informováni.